Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.mypatra.gr
Τρέχουσα τιμή : 1116320
Προηγούμενη τιμή : 499801
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -55.23%