Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.geosimio.com
Τρέχουσα τιμή : 4306866
Προηγούμενη τιμή : 4244397
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -1.45%