Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.saravalaki.gr
Τρέχουσα τιμή : 4666993
Προηγούμενη τιμή : 4389534
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -5.95%