Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.exotictoys.gr
Τρέχουσα τιμή : 9581364
Προηγούμενη τιμή : 11224629
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 17.15%