Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bet1.gr
Τρέχουσα τιμή : 6501480
Προηγούμενη τιμή : 3848711
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -40.8%