Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.desm-online.gr
Τρέχουσα τιμή : 2337301
Προηγούμενη τιμή : 2521192
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 7.87%