Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kofma-art.blogspot.com
Τρέχουσα τιμή : 16252327
Προηγούμενη τιμή : 23143850
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 42.4%