Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.1597.syzefxis.gov.gr
Τρέχουσα τιμή : 915014
Προηγούμενη τιμή : 533971
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -41.64%