Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.anousakis.gr
Τρέχουσα τιμή : 23384465
Προηγούμενη τιμή : 5447326
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -76.71%