Αξιολογήστε αυτό το site @ Directory vres.gr

HTML code:
<font size="2" face="arial">
<a href="http://dir.vres.gr/link.php?linkid= 100684 ">
Αξιολογήστε αυτό το site @ Directory vres.gr</a>
</font>HTML code:
<a href="http://dir.vres.gr/link.php?linkid=100684"><img src="http://dir.vres.gr/images/icons/votevresgr.gif" width="189" height="48" border="0"></a>