Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.contra.gr
Τρέχουσα τιμή : 3619
Προηγούμενη τιμή : 2817
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -22.16%