Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.pathfinder.gr/
Τρέχουσα τιμή : 9858
Προηγούμενη τιμή : 6455
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -34.52%